Website voorbeeld: Scillz

Scillz is er om een alternatief te bieden voor het reguliere aanbod. Scillz is voor mensen die iets anders zoeken dan een ROC en voor mensen die op een andere wijze willen leren. Maar ook voor mensen die zoeken naar verdieping in het kijken naar de mens achter de mens, vanuit een holistische mensvisie. Scillz is gespecialiseerd in het opleiden van zij-instromers, mensen die werkervaring hebben in andere branches, hun hart willen volgen en een beroepskeuze voor de zorg maken.