Website voorbeeld: Opvoed-dingen

Opvoed-dingen is het bedrijf van Robbert van der Vegt en zijn collega's. Ze organiseren activiteiten voor kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek en/of een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld kampeer- of logeerweekenden. Opvoed-dingen heeft als doel om samen met het kind of de jongere te zoeken naar kwaliteiten. Samen op zoek naar leuke, nieuwe en positieve ervaringen!

De bestaande website was wat onoverzichtelijk geworden en het was tijd voor een nieuwe 'jasje' waarbij we samen met deze opdrachtgever goed gekeken hebben naar een heldere indeling van de site. Daarnaast is de nieuwe website responsive gemaakt en daardoor goed te bekijken op alle schermformaten.

De klant over Inxpact:

Inxpact heeft voor Opvoed-dingen een responsive website geleverd die in alle opzichten voldoet aan de wensen die wij hen hebben voorgelegd. De tijdsdruk was voor Jip gelukkig geen probleem en hij heeft mooi op tijd een prachtig resultaat geleverd!

Robbert van der Vegt - Opvoed-dingen