Website voorbeeld: Opstandingskerk Zwolle

De Gereformeerde Kerk van Zwolle-Noord  (Opstandingskerk) is een gemeente van christenen die - geïnspireerd door Gods onvoorwaardelijke liefde - hun best doen om aan Zijn verlangen tegemoet te komen. Zij willen groeien in hun band met God, met elkaar en met mensen om hen heen. Ze willen een hechte gemeenschap zijn waar jong en oud zich thuis voelt en waar iedereen zich welkom weet. Zo streven ze er naar een belijdende stadskerk te zijn. Op de website kun je lezen over wie God is en wat de gemeenteleden over God geloven. Ook lees je over de kerkdiensten en andere activiteiten en houden ze bezoekers op de hoogte via hun nieuws.

Naast deze website hebben wij ook voor deze kerkelijke gemeente een intranet gemaakt waar leden onderling kunnen communiceren. Deze intranet oplossing wordt door ons ook aan andere kerkelijke gemeente aangeboden.