Website voorbeeld: Kinderfysio Zwartewaterland

De kinderfysiotherapeuten van Kinderfysio Zwartewaterland zijn gespecialiseerd op het gebied van het bewegen van kinderen en jeugdigen tussen 0 en 18 jaar. Door middel van intake, onderzoek en gestandaardiseerde tests krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch functioneren. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen met ouders, huisarts, kinderarts, consultatiebureau, leerkrachten, schoolarts en andere betrokkenen en stelt een behandelplan op.

Voor Kinderfysio Zwartewaterland maakten wij hun website in hun vernieuwde huisstijl.

Ontwerp door bldsprk.