Website voorbeeld: Hof van welbevinden

We willen zorg- en welzijnsorganisaties, verenigingen en buurtinitiatieven met elkaar verbinden. Het doel: van betekenis zijn voor de inwoners van Stadshagen en ondersteunen bij wat zij belangrijk vinden in hun leven.