Voor deze klanten maakten wij een logo / huisstijl:

web in your hands