Voor de Geref. Kerk van Zwolle-West (De Fontein) hebben we het intranet compleet vernieuwd en verbeterd. De koppeling met de ledenadministratie van de kerk zorgt ervoor dat de intranet gebruikers altijd synchroon lopen met de ledenadministratie. Elke week wordt er een nieuwsbrief (e-mail update) verzonden naar alle kerkleden met de recent geplaatste berichten en agenda items. Op het intranet kunnen kerkleden hun profiel bekijken en aanpassen, reageren, informatie opzoeken en kopij aanleveren. Het intranet vormt de spil in de interne communicatie. 

web in your hands