Hefpunt heft belastingen voor Wetterskip Fryslân, waterschap Noorderzijlvest en waterschap Hunze en Aa's. In een eerder stadium maakten we voor hen al de website en een intranet. Dit project richtte zich op informatievoorziening aan regionale bestuurders. Hefpunt liet hiervoor een nieuws-app ontwikkelen. Inxpact verzorgde dit aparte online informatiegedeelte waarheen vanuit de app wordt gelinkt. Ook kan de redactie van Hefpunt via het CMS van de website nieuwsberichten plaatsen die vervolgens naar de app verzonden worden.

web in your hands