In Groningen en Noord-Drenthe werken alle gemeenten, waterschappen en waterbedrijven samen in de waterketen. De riolering, waterzuivering en drinkwatervoorziening stemmen ze beter op elkaar af en taken voeren ze gezamenlijk uit.

Voor de waterketen ontwierp en bouwde Inxpact een nieuwe responsive website.  

www.waterketengroningendrenthe.nl/

web in your hands