LEADER Noordwest Overijssel is subsidieverstrekker voor projecten ter vernieuwing van het landelijke gebied. Het betreft de grondgebieden van de gemeente Steenwijkerland en Zwartewaterland. LEADER subsidieert niet alleen, het wil ook helpen bij het aanpakken van problemen in het landelijk gebied. De filosofie is: mensen samenbrengen, het proces op gang brengen en samen nadenken over een duurzame ontwikkeling.

Op de door Inxpact gebouwde website geeft hier meer informatie over. Ook staan er projecten op die ondersteund zijn met een subsidie.

Ontwerp door bldsprk | www.leadernoordwestoverijssel.nl (project is stopgezet)

  • Joomla! CMS
web in your hands