Op de website groeplsplan.nl vindt u informatie en het aanbod op het gebied van handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken door middel van de online applicatie klasseplan.nl. Met deze online applicatie kunnen basisscholen eenvoudig leerlijnen beheren en groepsplannen en weekkaarten maken.

Ontwerp door bldsprk| www.groepsplan.nl

  • Joomla! CMS
web in your hands