Online communicatie is een breed begrip waaronder diverse communicatiesoorten en-middelen vallen die online plaatsvinden. Een website is hier een voorbeeld van, maar ook online communities (social media) waarin leden met elkaar communiceren, bijvoorbeeld Facebook en LinkedIn.

Andere vormen van online communicatie zijn bijvoorbeeld e-mail nieuwsbrieven, e-mail en chat. Online communicatie kenmerkt zich vooral door interactie met de gebruiker/bezoeker. Online communicatie kunt u goed combineren met traditionele (offline) communicatie.

web in your hands